Listar opp 54 nye urovekkjande stoff
Skrevet av: , publisert 29.01.2013

 EU si liste over stoff med alvorlege helse- og/eller miljøeigenskapar blir no oppdatert med 54 nye stoff. Bedrifter som bruker nokre av dei 54 stoffa – anten aleine, i stoffblandingar eller i produkt – er forplikta til å informere forbrukarar, arbeidstakarar og styresmakter om at stoffa blir brukte.

Les artikkelen på klif.no

<< Gå tilbake