Organofosfater i luftfart og offshore
Skrevet av: , publisert 20.05.2009

Statens arbeidsmiljøinstitutt er nå i avslutningsfasen av et forskningsprosjekt om eksponering for organofosfater tilsatt hydraulikk- og turbinoljer i norsk arbeidsliv. I dette prosjektet tas det sikte på å kartlegge omfanget av yrkeseksponering for slike organofosfater i Norge. Prosjektet gjennomføres innenfor flybransjen og offshore.

Les artikkelen her

<< Gå tilbake