Ny forskrift: Vern mot kunstig optisk stråling på arbeidsplassen
Skrevet av: , publisert 29.04.2010

Kunstig optisk stråling er for eksempel stråling fra sveising, laser eller blått lys ved herding av dentale materialer. Eksponering for slik stråling kan ha skadelige virkninger, særlig på øyne og hud.

Les om fprskriften på arbeidstilsynet.no

<< Gå tilbake