Nevropsykologers rolle i arbeidsmedisinske vurderinger
Skrevet av: Rita Bast-Pettersen, publisert 10.12.2008

Mange arbeidstakere er utsatt for eksponeringer som kan gi yrkessykdommer eller yrkesskader, blant annet i form av endret nevropsykologisk funksjon. Nevropsykologisk undersøkelse anvendes ofte i erstatningssaker.

Hele artikkelen leses på psykologtidsskriftet.no

<< Gå tilbake