Varsling om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen
Skrevet av: Arbeidstilsynet, publisert 10.05.2007

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har i samarbeid med Arbeidstilsynet utarbeidet en ny veiledning om varslingsreglene i arbeidsmiljøloven som trådte i kraft 1. januar 2007.

Veiledningen bestilles eller lastes ned på arbeidstilsynet.no

<< Gå tilbake