Alvorlige lovbrudd ved anlegg for farlig avfall
Skrevet av: , publisert 14.09.2010

En kontrollaksjon har avdekket brudd på regelverket hos 123 av 149 kommunale og private mottaksanlegg for farlig avfall. Klima- og forurensningsdirektoratet mener resultatet er svært nedslående.

Feil sortering, lagring og behandling av farlig avfall kan føre til at miljøgifter spres til naturen og skade dyr og mennesker.

Les artikkelen her

<< Gå tilbake