Å leve bedre med funksjonshemning
Skrevet av: Svend Rand-Hendriksen og Johan K. Stanghelle , publisert 19.01.2009

Overlege Svend Rand-Hendriksen fra TRS og professor Johan K. Stanghelle fra Forskningsavdelingen på Sunnaas sykehus HF har i siste nummeret av Tidsskriftet for den norske lægeforening et innlegg om viktigheten av rehabilitering og ikke minst av forskning innenfor rehabiliteringsfeltet.

Les hele artikkelen her

<< Gå tilbake