Liste over klassifisering og merking av stoffer i EU
Skrevet av: , publisert 01.03.2012

Nå kan du søke etter klassifisering og merking av kjemiske stoffer, det som i Norge er kjent som stofflisten.

Listen inneholder både harmonisert klassifisering og merking (CLP (EU) No 1272/2008, vedlegg VI med endringer (ATP-er)) og klassifisering og merking industrien har meldt inn til EU-ECHA.

 Listen finner du her
<< Gå tilbake