Leger kritiserer NAV
Skrevet av: STURLA SMÁRI HANSSEN , publisert 01.08.2007

Loven som skal redusere sykefraværet i Norge, virker mot sin hensikt. Det mener leder Kristian Vetlesen i Norsk arbeidsmedisinsk forening.

Kontroll av enkeltpersoners sykefravær kan gi effekt på kort sikt, men hvis det ikke følges opp med arbeidsmiljøforbedringer og god tilrettelegging, vil sykefraværet igjen stige, sier han.

Les heleartikkelen på: siste.no

<< Gå tilbake