Yrkesskadetrygd og muskelskjelettlidelser
Skrevet av: , publisert 19.01.2009

Ideelt sett burde et system som skal gi erstatning til personer som blir syke pga. jobben dekke alle sykdommer som skyldes jobb. Et slikt ideelt system finnes ikke.

Den viktigste grunnen til at vi ikke har et ideelt system, er at vi ikke har nok kunnskap om hvilke arbeidsforhold som kan føre til sykdom, og hvordan vi skal skille dem som blir syke pga. jobben fra dem som blir syke av andre grunner

Artikkelen leses på Stami puplikasjoner

<< Gå tilbake