Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære
Skrevet av: arbeidstilsynet, publisert 05.07.2008

Normene for forurensninger i arbeidsatmosfære er administrative normer som er satt for bruk ved vurdering av arbeidsmiljøstandarden på arbeidsplasser der luften er forurenset av kjemiske stoffer. Normene er satt ut fra tekniske, økonomiske og medisinske vurderinger. Selv om normene overholdes er man derfor ikke sikret at helsemessige skader og ubehag ikke kan oppstå.

Veileder leses på Arbeidstilsynet.no

<< Gå tilbake