Prosedyrer for å sette grenseverdier for kjemiske stoffer i arbeidsatmosfæren
Skrevet av: Bent Bentsen, publisert 11.02.2009

Stamis nyhetsbrev Nyhetsbrev for uke 7 skriver at det I Norge er mange arbeidere innen ulike industrier utsatte for eksponering for farlige kjemikalier i sitt arbeid. I relasjon til dette settes det grenser for hvor mye en arbeidstager kan utsettes for av enkelte stoffer. Grensene settes av norske arbeidsmiljømyndigheter.

Les Artikelen her

<< Gå tilbake