Sammen for en giftfri fremtid
Skrevet av: Helen Bjørnøy:, publisert 17.12.2006
Regjeringen la i dag frem stortingsmeldingen "Sammen for et giftfritt miljø - forutsetninger for en tryggere fremtid".

- Skal vi oppnå en trygg og giftfri fremtid, må bruk og utslipp av helse- og miljøfarlige kjemikalier reduseres. Miljøgifter er en alvorlig trussel mot kommende generasjoners helse og mot miljø.

Les mer

<< Gå tilbake