Arbeidsmiljøarbeid i renseanlegg i Larvik - målinger/analyser og praktisk risikovurdering.
Skrevet av: , publisert 30.09.2009

I dette bidraget til Idebanken beskriver HMS-rådgiver og yrkeshygieniker Kai Gustavsen ved HMS-avdelingen i Larvik kommune hvordan de gikk fram da det ble avdekket problemer med hud- og slimhinneirritasjon, kvalme og hodepine blant de ansatte ved Lillevik renseanlegg. Bl.a. ble ekstern ekspertise benyttet i prosessen.

les artikkelen på stami.no

<< Gå tilbake