Veiviser
Skrevet av: Frode, publisert 05.12.2006

Velkommen til Arbeidsmiljøskaddes Landsforenings «Veiviser».

Denne publikasjon er ment å være et hjelpemiddel til deg som har behov for eller er interessert i å vite mer om løsemidler og andre helseskadelige stoffer, diagnoser, likemannsarbeid, lover og rettigheter. «Veiviseren» er bygget opp rundt forskjellige aktuelle emner på bakgrunn av erfaringer fra råd og veiledningsarbeidet vi utfører og gitt en kort og lettfattelig tekst, uten å forringe
budskapet.

Klikk på vedlegget "A.L.F veiviser.pdf" til høyre for å laste ned publikasjonen.
(Du må ha Acrobat Reader installert for å lese Veiviser.
Klikk her for å laste ned, hvis du ikke har dette programmet installert).

<p><font face="Arial" size="2" color="#292526"><font face="Arial" size="2" color="#292526"><font face="Arial" size="2" color="#292526"></font></font></font></p>
<< Gå tilbake