Arbeidstilsynets årsrapport for 2009
Skrevet av: , publisert 14.05.2010
I Arbeidstilsynets årsrapport for 2009 kan du blant annet lese om hvordan Arbeidstilsynet har styrket innsatsen for å få arbeidsgivere til å forebygge sykefravær, legge til rette for arbeidstakere med spesielle behov og følge opp arbeidstakere som blir syke.
<font size="2">Ogs&aring; innenfor andre satsingsomr&aring;der, som eksempelvis forebygging av eksponering for st&oslash;y, kjemiske og biologiske stoffer, forebygging av arbeidsulykker og unge arbeidstakere er det gjort en betydelig innsats i 2009. Arbeidstilsynet arbeider for et godt arbeidsliv.</font> <p><font size="2">Gjennom &aring; drive veiledning og kontroll er Arbeidstilsynet med p&aring; &aring; sikre trygge og gode arbeidsplasser i Norge. </font></p><p>&nbsp;</p>
<< Gå tilbake