Oljedrømmen ble et mareritt
Skrevet av: Hilde Urdal for Rogalands avis, publisert 17.04.2007
Advokat Kjell Inge Ambjørndalen har tatt saken for de tidligere Ekofiskansatte. Rundt 130 stykker fremmer yrkesskadesak gjennom ham. Nå arbeider vi mot forsikring- og trygdeutredninger. Jeg håper det løser seg slik at det ikke må søksmål til, sier advokat Ambjørndalen i advokatfirmaet Norman & Co. Han vektlegger at dette er en meget viktig sak, og han føler de ikke blir tatt alvorlig nok. Vi får ikke tilgang til det vi ønsker. Det er ConocoPhillips som avgjør hva som er relevant, dermed får ikke vi mulighet til å kontrollere om de kommer ut med alle relevante opplysningene, sier Ambjørndalen
&nbsp; <p><font size="2">Advokaten &oslash;nsker utskrifter av m&oslash;teprotokoller, logger og m&aring;lingsdata av de kjemiske eksponeringene Nordsj&oslash;arbeiderne har v&aelig;rt utsatt for. De har ogs&aring; nektet oss innsyn i Statsarkivet, sier Ambj&oslash;rndalen. Det kan de ogs&aring; gj&oslash;re. Arkivene etter Phillips Petroleum Norge er ikke statsarkivets eiendom, men er deponert av ConocoPhillips. Det er derfor opp til selskapet &aring; vurdere innsynsforesp&oslash;rsler. ConocoPhillips oversender informasjon til legene. Problemet er at det er firmaet som avgj&oslash;r hva som er relevant. Det er ikke godtagbart, sier advokaten. Legene har ikke kapasitet til &aring; granske svarene de f&aring;r oversendt, legger han til. H&aring;per s&oslash;ksm&aring;l kan unng&aring;s ConocoPhillips vil ikke gi m&aring;lingstallene og andre opplysninger til advokaten og de skadde. Det mener de at de har gode grunner for.</font></p><p><font size="2"></font></p><p><font size="2">- Dette er komplekst og tidkrevende, ettersom Ekofisk-omr&aring;det har best&aring;tt av totalt 31 plattformer fordelt p&aring; &aring;tte felt. Det b&oslash;r ogs&aring; legges til at mer enn 30.000 mennesker har arbeidet i Ekofisk-omr&aring;det siden oppstart i 1971. V&aring;rt m&aring;l er, og har alltid v&aelig;rt, at ingen skal komme til skade av &aring; arbeide p&aring; v&aring;re plattformer i Nordsj&oslash;en, sier informasjonssjef Ingvar F. Solberg i ConocoPhillips. Har dere eksponeringstallene?&nbsp; Det er utrolig vanskelig &aring; finne fram i den mengden med informasjon vi har, sier Solberg. </font></p><p><font size="2">ConocoPhillips har startet en unders&oslash;kelse for &aring; kartlegge og samordne eventuell kjemisk eksponering av Ekofisk-personell fra 1974 fram til i dag. Dette er en s&aring;kalt retrospektiv kartlegging av mulig eksponering for kjemikalier og hydrokarboner. Vi samarbeider tett med eksterne fagmilj&oslash;er, og en slik kartlegging vil v&aelig;re til hjelp ved utarbeidelse av individuelle eksponeringsvurderinger, forklarer Solberg. Han legger til at slike data ogs&aring; danner grunnlaget for ulike eksponeringsmatriser, som igjen kan knyttes til epidemiologiske unders&oslash;kelser og til &aring; dokumentere tidligere forhold knyttet til kjemisk eksponering. ConocoPhillips hevder de sender alle n&oslash;dvendige eksponeringsdata til Haukeland&nbsp; Universitetssjukehus og Sykehuset Telemark.</font></p><p><font size="2">- ConocoPhillips, har valgt &aring; begrense informasjonstilgangen til det materialet selskapet selv mener er relevant uten muligheter for etterpr&oslash;ving. Samtlige av mine klienter er av den oppfatning at dette resulterer i mangelfulle utredninger ved de arbeidsmedisinske avdelingene, sier advokaten som representerer de skadde, Kjell Inge Ambj&oslash;rndalen i advokat firmaet Norman &amp; Co. I et brev til Arbeids- og inkluderingsdepartementet skrev Ambj&oslash;rndalen blant annet: &laquo;Det er sv&aelig;rt vanskelig &aring; forst&aring; at den p&aring;st&aring;tte skadevolders informasjon ikke skal kunne s&oslash;kes etterpr&oslash;vet, slik som tilfellet alts&aring; er i enhver annen forsikringssak. Etter min oppfatning representerer en slik praksis en stor fare for rettssikkerheten.</font></p><p><font size="2">Brevet ble sendt til departementet 2. mars. Departementet opplyser at saken er under behandling, og at den forventes &aring; v&aelig;re ferdigbehandlet like over p&aring;ske. </font></p><p><font size="2"><strong>Kartlegging av eksponering</strong>. Ekofiskkomiteen synes det er uakseptabelt hvis ConocoPhillips ikke vil g&aring; ut med informasjonen advokaten og de skadde ber om. Det er uh&oslash;rt og uakseptabelt. Det holder ikke, sier Geir Heddeland, fagforeningsleder i Ekofi skkomiteen. Men jeg &oslash;nsker &aring; legge til at de har gitt oss all informasjon vi har bedt om, sier han. Komiteen hadde f&oslash;rst saken til de som mener de er l&oslash;semiddelskadde p&aring; grunn av arbeidsforholdene p&aring; Ekofisk-feltet.</font></p><p><font size="2">De fleste av de skadde oljear

beiderne er organisert i IE, tidligere Nopef, gjennom Ekofi skkomiteen. Vi fi kk et brev fra deres nye advokat hvor det sto at de hadde overtatt saken og at vi var fratatt fullmakten til innsyn i journaler og s&aring; videre, sier Heddeland. Det er ikke mulig for oss &aring; fronte saken n&aring;r vi ikke kan hente ut helseopplysningene trenger, sier lederen. Han er klar i talen: De som har blitt syke eller skadd p&aring; grunn av arbeidsforholdene, skal selvf&oslash;lgelig ha erstatning. Han har erfaring med at n&aring;r det kommer jurister inn i utenlandske selskap, som ConocoPhillips, g&aring;r ting tregt. Dette er helt uakseptabelt</font></p><p><font size="2">&nbsp;</font><font size="2">Overlege Anne Kristin M&oslash;ller Fell har lang med l&oslash;semiddelskadde. Hun tror p&aring; pasientene, men saken m&aring; utredes ferdig f&oslash;r &aring;rsaken er klar. Dette er noe som tar lang tid. Utfordringen er &aring; finne ut hva som ligger bak symptomene, sier M&oslash;ller Fell. Overlegen p&aring; Sykehuset Telemark har hatt 25-30 av pasientene som sier de er blitt l&oslash;semiddelskadde etter jobben i Nordsj&oslash;en. </font></p><p><font size="2">Symptomene i seg selv er ikke nok til erstatning for yrkesskade.F&oslash;rst m&aring; pasienten til fastlege, s&aring; en nevropsykolog, det kan ta 6 til 12 m&aring;neder, f&oslash;r de til slutt m&aring; til en nevrolog. Der kan ventetiden v&aelig;re ett &aring;r, sier overlegen. Hun ser klart at de tidligere arbeiderne har symptomer. Det er mange ulike symptomer og mange felles symptomer. Vi m&aring; f&oslash;rst f&aring; en oversikt over sykdomsbildet. S&aring; m&aring; vi systematisere opplysningene om eksponeringen offshore, det er en stor jobb, sier M&oslash;ller Fell. Erfaring med l&oslash;semiddelskader</font></p><p><font size="2">- Denne gruppen tror jeg vinner fram. Hvis ConocoPhillips' framstilling av arbeidsmilj&oslash;et blir st&aring;ende, kan en si at de skadde regelrett blir svindlet for trygd og yrkesskadeerstatning, sier yrkeshygieniker i Sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren (SAFE), Halvor Erikstein. Han ser klare paralleller med saken om Nordsj&oslash;dykkerne. Jeg er ikke i tvil om at folk er blitt syke p&aring; grunn av arbeidsmilj&oslash;et, sier yrkeshygienikeren. Han er oppr&oslash;rt over at ConocoPhillips bare vil m&oslash;te de mange alvorlig syke gjennom advokater, og ikke med omsorg og hjelp til trofaste slitere. Dette er en gruppe mennesker som har havnet i en uhyre vanskelig livssituasjon fordi selskapet bare tenkte produksjon, og ikke tok hensyn til helsefarene. Dette er rett og slett fiendtlig behandling av syke folk.</font></p><p><font size="2"><strong>- De kommer til &aring; vinne</strong>. Yrkeshygieniker Halvor Erikstein i SAFE tror de l&oslash;semiddelskadde Vinner.</font></p><p><font size="2">Josef Heng (51) har nettopp kommet seg opp av rullatoren. N&aring; holder det med stokken. Mye har skjedd siden han falt sammen med store skjelvinger ute i Nordsj&oslash;en. Han mener eksponeringen for blant annet benzen og hydrogensulfat er &aring;rsaken. Heng er en av dem som var med og bygget opp Olje-Norge. Selv om l&oslash;nnen var god, var det ikke verdt det livet han lever i dag. Jeg fulgte en kollega p&aring; brua da jeg falt sammen og skalv voldsomt. Jeg fikk ogs&aring; s&aring;kalt &laquo;steinansikt&raquo;. Jeg ble sendt p&aring; land, fordi de trodde det var blodpropp i hjernen, sier Heng. Han sitter ved sj&oslash;en p&aring; J&oslash;rpeland, med stokken i h&aring;nden - og skjelver. Det gikk tre &aring;r, s&aring; fikk jeg diagnosen parkinson. </font></p><p><font size="2">Arbeidslivet p&aring; Ekofisk-feltet for Phillips var hardt. Han fikk medisin, og to nye &aring;r gikk. &nbsp;Jeg fikk implantert hjernestimulator. Men det viste seg at den ble satt inn fire millimeter for dypt. Jeg l&aring; og ristet hele tiden. To sykepleiere m&aring;tte ligge over meg fordi jeg ristet slik, sier Heng. Etter fire uker med risting, ble str&oslash;mmen koblet av. Elektrodene ble tatt ut, og nye satt inn. Denne gangen p&amp; aring; ri
ktig plass. Men etter kort tid gikk de inn i de gamle sporene. Han ble sendt til Kiel i Tyskland for justering av medisiner og str&oslash;m p&aring; stimulatoren. Det gikk seks m&aring;neder, s&aring; var han d&aring;rlig igjen. Da ble det operasjon i Stavanger. Da jeg arbeidet p&aring; Ekofisk var jeg borti mye olje, og det har v&aelig;rt mange sterke og farlige gasser rundt meg. Han sitter og smiler i solen. Jeg er n&oslash;dt til &aring; holde hum&oslash;ret oppe. Det hadde aldri g&aring;tt uten, sier 51-&aring;ringen som er David i kamp mot &laquo;ConocoPhillips-Goliat&raquo;.</font></p><p><font size="2">Jeg fulgte en kollega p&aring; brua da jeg falt sammen og skalv voldsomt. Josef Heng P&aring; 1970- og 80-tallet tjente de gode penger i oljebransjen. N&aring; lider de hver eneste dag for forholdene de arbeidet under i Nordsj&oslash;en. Offisielt har vi ikke blitt utsatt for noe. Men det er vi n&oslash;dt til &aring; ha blitt. Se hvor mange av oss som sliter, sier Bjarne Kapstad (52) som ble trygdet som 44-&aring;ring. Han var kranmekaniker og arbeidet p&aring; Ekofisk-feltet for Phillips.</font></p><p><font size="2">Denne uken samlet ni av Nordsj&oslash;arbeiderne seg p&aring; J&oslash;rpeland. Jeg trodde jeg var alene om &aring; lide p&aring; denne m&aring;ten, helt til Jan Terje Biktj&oslash;rn ringte meg, sier Kapstad. Biktj&oslash;rn (50) arbeidet ogs&aring; p&aring; Ekofisk-feltet. Da jeg var i Nordsj&oslash;en fikk jeg allergiske reaksjoner i huden i form av utslett og vannblemmer. Det var blod i urinen, nesen og tannkj&oslash;ttet, skjelvinger og kramper, sier han. 50-&aring;ringen hadde sin siste tur i Nordsj&oslash;en i oktober 2003. Da jeg kom p&aring; sykehuset i Telemark, viste det seg at mange andre klaget p&aring; de samme symptomene som meg. Det var da jeg begynte &aring; ringe rundt til de andre jeg har arbeidet med, sier han</font></p><p><font size="2">De ni har veldig like skjebner. Symptomene st&aring;r i k&oslash;. De mener det er de kjemiske eksponeringene av blant annet benzen og hydrogensulfid som er &aring;rsaken til lidelsene. Skjelvingen var s&aring; ille da jeg arbeidet at jeg m&aring;tte sitte inntil en vegg og st&oslash;tte armen da jeg skulle spise, for &aring; f&aring; i meg noe i det hele tatt, sier Kapstad. Han f&aring;r st&oslash;tte fra de andre. De ville helst v&aelig;re alene i spiserommet. Det var vanskelig &aring; holde bestikket i ro p&aring; grunn av skjelvingen. Mange ganger var jeg hvitere enn veggen der, sier Jan Risl&oslash;v (58) og peker p&aring; den offwhite husveggen. Jeg fikk beskjed om at det bare var lukten av hydrogensulfid som plaget oss, og at det ikke var farlig, sier Risl&oslash;v. Jeg fikk beskjed om at det var lukten av penger, sier Kapstad. De ni forteller om en hverdag preget av store skjelvinger, smerter i ledd, infl uensalignende slapphet, bl&oslash;dninger og utslett. Vi gikk ofte til legen da vi var i Nordsj&oslash;en. Etter hvert ble det satt opp et skap med smertestillende, slik at vi kunne forsyne oss selv, sier Jan Terje Biktj&oslash;rn.</font></p><p><font size="2">- <strong>Sannheten m&aring; fram</strong>. De er rundt 130 stykker i gruppen som har f&aring;tt advokat Kjell Inge Ambj&oslash;rndalen i advokatfi rmaet Norman &amp; Co. Vi har spurt om m&aring;linger som ble foretatt der ute, men de har vi ikke f&aring;tt, sier Biktj&oslash;rn. Gjengen som arbeidet p&aring; Ekofi sk-feltet &oslash;nsker spesielt &eacute;n ting. &nbsp;De m&aring; fortelle sannheten om eksponeringen vi ble utsatt for, sier de. Gjengen p&aring; ni stykker er fra 50 til 64 &aring;r. Hvor mange av dere er i jobb n&aring;? Ingen. Det ligner ikke p&aring; jobb engang det vi kan utf&oslash;re, sier Viggo Hortmann (61). &nbsp;Vi var n&oslash;kkelpersoner for &aring; holde produksjonen i gang, og n&aring; kan vi ikke gj&oslash;re noe. Jeg misunner dem som g&aring;r p&aring; jobb hver dag. Vi har pr&oslash;vd, men vi&nbsp; klarer ikke &aring; lure kroppen, sier Kapstad.</font></p><p><font size="2"></font></p>

<< Gå tilbake