Kjemikalier og akutte forgiftninger
Skrevet av: Bent Bentsen, publisert 19.01.2009

Giftinformasjonen mottar mange spørsmål og meldinger om forgiftning med kjemikalier. Vi trenger flere forebyggende tiltak. Dette er tema i en artikkel som tidsskriftet .no omtalte i nr.8

artikkelen leses her

<< Gå tilbake