Revisjon av 18 stoffer i administrative normer for forurensing av arbeidsatmosfære.
Skrevet av: , publisert 07.04.2011

Direktoratet for arbeidstilsynet har sendt en revisjon av 18 stoffer i Administrative normer for forurensning av arbeidsatmosfære på høring. Høringsfristen er 30. juni 2011.

les mer på arbeidstilsynet.no

<< Gå tilbake