Retningslinjer for utarbeidelse av lokale varslingsrutiner i staten
Skrevet av: Bent Bentsen, publisert 05.07.2008

Arbeids-og inkluderingsdepartementet ved Arbeidstilsynet har utgitt en generell veileder for varsling; "Varsling om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen".  Arbeidstilsynets generelle veileder behandler ikke de særskilte spørsmål knyttet til den statlige forvaltningens egenart, som blant annet forholdet til forvaltningsloven og offentlighetsloven. Fornyings- og administrasjonsdepartementets retningslinjer er ment som et supplement til Arbeidstilsynets veileder for varsling, og
behandler særskilte problemstillinger knyttet til statsforvaltningens særpreg. Selv om retningslinjene først og fremst er beregnet på statlige arbeidsgivere, kan den også være nyttig for tillitsvalgte og ansatte.

Les veilederen her

<< Gå tilbake