STAMIs forskning på kvikksølv
Skrevet av: sture bye, publisert 09.05.2007

I forbindelse med den senere tids interesse for kvikksølvrelatert forskning og tannhelsetjenesten, ønsker STAMI å synliggjøre det arbeid som er gjennomført ved instituttet siden sekstitallet og frem til i dag. STAMI presenterer her kort hva som er utført av målinger, utredninger og forskningsvirksomhet relatert til tannhelsetjenesten.

Artikkelen leses på Stami puplikasjoner

<< Gå tilbake