Registreringsfrist for kjemikalier i REACH passert
Skrevet av: , publisert 06.01.2011

Fra 1. desember 2010 er det forbudt å produsere, importere eller bruke visse kjemiske stoffer som ikke er registrert hos Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA).

Kjemikalieregelverket REACH innebærer felles registrering og regulering av nye og eksisterende kjemiske stoffer i hele EU/EØS-området. Registreringsplikten oppstår ved import (til EU/EØS-området) eller produksjon av stoffer, alene eller i stoffblandinger, i mengder større eller lik 1 tonn per år.

les artikkelen på klif,no

 

 

<< Gå tilbake