Behandlet i Stortinget 20. juni 2024
Skrevet av: Jan Arne, publisert 21.06.2024

Representantforslag om en rask etablering av en kompensasjonsordning for oljearbeidere fra pionertiden

Dokument 8:161 S (2023-2024), Innst. 444 S (2023-2024)

Vedtak i korthet

Stortinget har behandlet et representantforslag fra Fremskrittspartiet om en rask etablering av en kompensasjonsordning for oljearbeidere fra pionertiden. Stortinget vedtok følgende: Stortinget ber regjeringen, i lys av kunnskapen fra NOU 2022:19 Oljepionerene – en kompensasjonsordning, følge opp arbeidet med oljepionerene og komme raskt tilbake til Stortinget på egnet vis.

20.06.2024

Link til saken på Stortinget.no

<< Gå tilbake