Arbeidsplassbeskrivelse - et nyttig hjelpemiddel i oppfølgingen av sykmeldte
Skrevet av: , publisert 05.03.2010

En velkjent formulering i oppfølgingen av sykmeldte arbeidstakere er at "Han/hun trenger lettere arbeid". Samtidig er dette lite anvendelig i en praktisk hverdag. En arbeidsdag består av flere arbeidsoppgaver. Hva er da en akseptabel belastning for den ansatte i den konkrete arbeidssituasjonen og hva er ikke?

arbeidsplassbeskrivelsen lastes ned her

<< Gå tilbake