Høringsvar fra A.L.F. vedrørende en fremtidig yrkesskadeordning
Skrevet av: Bent Bentsen, publisert 22.10.2007

 I forslag til en fremtidig yrkesskadeordning har Arbeids og inkluderingsdepartementet  foreslått endringer som har konsekvenser for fremtidige yrkesskadde.

<font size="2">Hele h&oslash;ringssvaret fra A.L.F. leses i vedlegget.</font>
<< Gå tilbake