Hvordan sette plaster på et sår ingen kan se?
Skrevet av: Jan Arne Dammen, publisert 19.01.2009

Løsemiddelskade skiller fra mange andre former for funksjonshemning i det at det ofte er et usynlig handikap.

Dersom noen sitter i rullestol, er det lett å forstå at vedkommende «feiler» noe. Men dersom noen er i stand til å gå rundt og konversere, er det vanskelig å forstå at vedkommende kan ha både nedsatt kraft og hukommelse. Det er viktig å være klar over problemet med at dette ikke blir mindre selv om det opptrer sammen med synlige motoriske utfall. Ved for eksempel at den skadde har fått bevegelsesvansker.

Les mer i Eiker Avis

<< Gå tilbake