Foreslår ny yrkesskadeordning
Skrevet av: Arbeids og inkluderingsdepartementet, publisert 29.11.2006
Dagens kompliserte system med to ordninger for yrkesskadeerstatning bør erstattes med én felles ordning. Et forslag om dette vil om kort tid bli sendt på høring.
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"><tbody><tr><td width="99%"><p><font size="2">- Regjeringen grep fatt i denne saken med en gang den tiltr&aring;dte. Vi &oslash;nsker et system som er enklere for alle parter, sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne H&aring;kon Hanssen.</font></p><p><font size="2">Etter dagens regelverk kan personer som rammes av yrkesskade ha rett til erstatning fra b&aring;de Folketrygden og den private yrkesskadeforsikringen som alle arbeidsgivere er pliktige til &aring; tegne for sine ansatte. Systemet er tungvint, og kan oppfattes som urimelig fordi enkelte kan oppleve &aring; f&aring; erstatning etter en av ordningene, men avslag i den andre. Regjeringen &oslash;nsker derfor &aring; erstatte de to eksisterende ordningene med &eacute;n ny ordning.</font></p><p><font size="2">S&aring; snart den nye ordningen er p&aring; plass, vil regjeringen ogs&aring; vurdere om det skal gj&oslash;res endringer i hvilke lidelser som skal gi rett til yrkesskadeerstatning. Utgangspunktet for dagens yrkesskadeordninger er arbeidsulykker, men ogs&aring; en rekke sykdommer som man kan p&aring;dra seg i arbeidet kan gi rett til yrkesskadeerstatning. Blant disse sykdommene, som er definert i en egen forskrift om yrkessykdommer (den s&aring;kalte yrkessykdomslisten), er sykdommer som skyldes forgiftning, kjemisk p&aring;virkning, st&oslash;y og str&aring;lingsenergi. Etter dagens lovgivning regnes derimot ikke belastningslidelser som yrkesskade.</font></p><p><font size="2">- Jeg er innstilt p&aring; &aring; g&aring; inn i disse problemstillingene med et &aring;pent sinn, og vil vurdere om det kan v&aelig;re aktuelt at ogs&aring; enkelte belastningslidelser skal tas inn p&aring; listen over yrkessykdommer. Hva som blir resultatet av disse vurderingene er det imidlertid for tidlig &aring; si noe om n&aring;, sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne H&aring;kon Hanssen.<br /><br /></font></p></td><td><font size="2"><img src="http://www.dep.no./design/pix.gif" alt="" width="66" height="31" /></font></td></tr></tbody></table><font size="2"><img src="http://www.dep.no./design/pix.gif" alt="" width="33" height="31" /></font>
<< Gå tilbake