Nytt regelverk om kjemikalier trådt i kraft i Norge
Skrevet av: , publisert 02.07.2012

EUs regelverk om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP) trådte i kraft i Norge 16. juni 2012.

Gamle faremerker erstattes med nye: Det blir nye faremerker og andre nye regler om klassifisering og emballasje for kjemikalier.

les mer på klif.no

<< Gå tilbake