Likemanns / Veilednings kurs 18-20 april
Skrevet av: Bent Bentsen, publisert 24.01.2008

A.L.F. inviterer Likemann / veiledninghjelpere til kurs 18-20 april. Kurset holdes på Quality Airport Hotel Gardermoen. Likemannsarbeidere /veiledningshjelere i A.L.F. kan søke.

&nbsp; <p><strong><font size="2">Likemanns / veiledningskurs.</font></strong></p><p><font size="2">A.L.F. inviterer til kurs i veiledning / likemannsarbeid 18-20/4 - 2008 p&aring; Airport Hotel Gardermoen. Alle veiledere / Likemenn i A.L.F. kan s&oslash;ke.</font></p><p><font size="2">Veiledningsansvarlig i lokallagene er prioritert ved stor p&aring;gang til kurset.</font></p><p><font size="2">I A.L.F. er det mye god erfaring med likemannsarbeid / Veiledning oppsamlet gjennom mange &aring;r. Mye av den erfaring er samlet i en Veiledningsperm som ble presentert p&aring; en likemannskonferanse p&aring; Larkollen i april 2007. Permen er tilgjenglig p&aring; A.L.F.s hjemmeside ( </font><a href="/"><font size="2">http://www.alfnorge.no/</font></a><font size="2"> under pekeren &quot;forum for veiledere&quot;) i tillegg til at hvert lokallag har permen i papirutgave.</font></p><p><font size="2">200 datablader fra 1970 og 1980 &aring;rene over kjemiske stoffer som var p&aring; arbeidsplassene p&aring; den tiden ogs&aring; lagt ut p&aring; hjemmesiden.</font></p><p><font size="2">A.L.F. skal ha tilbud om &aring; delta i samtalegrupper til medlemmer og andre som opps&oslash;ker oss. Samtalegruppene skal v&aelig;re ledet av en gruppeleder med erfaring fra veiledning / likemannsarbeid.&nbsp; Noe veiledningshjelp passer det best &aring; ta individuelt, men mye kan ogs&aring; gies i grupper. Andres erfaring kan l&oslash;se opp i floker hos den enkelte og samtalegrupper er sosiale og kan bryte isolasjon hos den enkelte. </font></p><p><font size="2">Kurset vil inneholde: </font></p><p><font size="2">- Gjennomgang og praktisk arbeid med A.L.F.s Veiledningsmappe og datablader.</font></p><p><font size="2">- NHF tilbud om veiledningstjenesten, </font></p><p><font size="2">- Gjennomgang av det &aring; v&aelig;re gruppeleder i A.L.F.s samtalegrupper</font></p><p><font size="2">Det er viktig at det enkelte lokallag prioriterer &aring; delta p&aring; kurset. Deltakerne blir en gruppe som kan etablere kontakt med hverandre for utveksling av synspunkter og erfaringer som igjen kommer det enkelte medlem til gode.</font></p><p><font size="2">Fremm&oslash;te fredag 18/4-08. kl.15.00 Avslutning etter lunch s&oslash;ndag 20/4-08 </font></p><p><font size="2">S&oslash;knadsfrist 3/3-2008&nbsp; P&aring;melding til:&nbsp; &nbsp;Bent Bentsen &nbsp;tlf. 90087458. tlf. 38258814&nbsp; </font></p><p><font size="2">Epost. </font><a href="mailto:nodevig@online.no"><font size="2">nodevig@online.no</font></a></p><p><font size="2">Egenandel kommer vi tilbake til n&aring;r NHF vet hvor mye penger vi blir tildelt fra </font><font size="2">Likemannsmiddelene.</font></p><p><font size="2">Mandal 14.01.2008.</font></p><p><font size="2">Jan Bj. Isaachsen.&nbsp; Sign.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bent Bentsen Sign.</font></p><p><font size="2"></font></p><p><font size="2"><strong>Program&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font></p><p><strong><font size="2">Fredag 18.04.08 </font></strong></p><p><font size="2">Kl. 15.00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Fremm&oslash;te, kaffe, rundstykker</font></p><p><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15.30&nbsp;&nbsp; &nbsp;Samling i plenum, presentasjon av </font><font size="2">deltakerne</font></p><p><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Praktiske opplysninger osv.</font></p><p><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16.00&nbsp;&nbsp;&nbsp;A.L.F. Veiledningsperm, hvordan bruke den og&nbsp;&nbsp; </font></p><p><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;veiledningspermens innhold. </font></p><p><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17.00&nbsp;&nbsp; Gruppearbeid</font></p><p><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19.00&nbsp;&nbsp;&nbsp;Avslutning fo

r dagen</font></p><p><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20,00&nbsp;&nbsp;&nbsp;Middag&nbsp; og sosialt samv&aelig;r. </font></p><p><font size="2"></font></p><p><strong><font size="2">L&oslash;rdag 19.04.08</font></strong></p><p><font size="2">Kl. 07.30&nbsp;&nbsp;Frokost</font></p><p><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09.00&nbsp;&nbsp;Plenum Forel&oslash;pig oppsummering gruppearbeid</font></p><p><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;09.30&nbsp;&nbsp; Forum for veiledere, datablader,&nbsp; A.L.F. s Veileder </font></p><p><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;11.00&nbsp;&nbsp; Gruppearbeid forts.&nbsp;&nbsp; </font></p><p><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;13.00&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lunch</font></p><p><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;14.00&nbsp;&nbsp;Plenum NHF Veiledningstjeneste og likemannsarbeidet i </font></p><p><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;A.L.F</font></p><p><font size="2">&nbsp;&nbsp;15.00&nbsp; Gruppearbeid fortsetter.</font></p><p><font size="2">&nbsp;&nbsp;18.30&nbsp;&nbsp;Slutt for dagen</font></p><p><font size="2">&nbsp;&nbsp;20.00&nbsp; Middag</font></p><p><strong><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;S&oslash;ndag. 20.04.08</font></strong></p><p><font size="2">&nbsp;Kl.0800&nbsp; Frokost</font></p><p><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;09.00&nbsp; Plenum forel&oslash;pig oppsummering Gruppearbeid</font></p><p><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;10.00&nbsp; Gruppearbeide fortsett.</font></p><p><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;11.00&nbsp;&nbsp;Oppsummering gruppearbeid</font></p><p><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;12.00&nbsp;&nbsp;Evaluering/ Avslutning.</font></p><p><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;13.00&nbsp;&nbsp;Lunch / Hjemreise&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></p><p><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></p><p><font size="2">&nbsp;&nbsp;Mindre endringer i det oppsatte program</font></p><p><font size="2">&nbsp;&nbsp;kan&nbsp;orekomme.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></p><p><font size="2"></font></p>

<< Gå tilbake