Hva betyr samspillet mellom gener og miljø for utvikling av sykdom?
Skrevet av: sture bye, publisert 19.01.2009

Det har lenge vært kjent at miljøet påvirker vår helse og man har forsøkt å finne årsakssammenhenger mellom skadelige miljøeksponeringer og sykdomsutvikling.

artikkel leses på stami.no

<< Gå tilbake