Spørsmål og svar om uførereformen
Skrevet av: , publisert 01.06.2011

Hva innebærer de foreslåtte endringene i uføretrygden? Her finner du svar på 29 spørsmål om innholdet i Prop. 130 L om ny uføretrygd og alderspensjon til uføre.

1. Hvorfor er det i det hele tatt nødvendig å gjøre noe med dagens uføreregler?

les mer her

<< Gå tilbake