Kunnskapssenteret med nytt prosjekt: Utredning av pasienter med mulig yrkesbetinget løsemiddelskade
Skrevet av: Bent Bentsen, publisert 19.01.2009

Hovedmålet er å utforme en systematiske kunnskapsoppsummeringer om dokumenterte nevrologiske langtidseffekter, eksponeringsgrad og diagnostikk ved yrkesbetinget løsemiddeleksponering.

Publisering av en summarisk litteraturoversikt som grunnlag for videre arbeid utgjør ett frittstående første delmål. På bakgrunn av litteraturoversikten utformes en detaljert prosjektplan for utformingen av kunnskapsoppsummeringen.

Les om prosjektet på kunnskapssenteret.no

<< Gå tilbake