Kartlegging av helse og eksponering ved renseanlegg og pumpestasjoner
Skrevet av: kari kulvik , publisert 19.01.2009

En ny rapport fra Statens arbeidsmiljøinstitutt gir en oversikt over eksponering for bakterier og endotoksin og relaterte helseplager spesielt på anlegg hvor slam blir tørket.

Artikkelen leses på stami.no

<< Gå tilbake