Mindre utslipp fra maling og lakk
Skrevet av: Bent Bentsen, publisert 18.06.2008

Hvert år brukes omtrent seks millioner tonn av rundt 450 helse- og/eller miljøfarlige stoffer som inngår i produkter deklarert til Produktregisteret (se boks). En svært stor del av dette er helse- og miljøfarlige stoffer i drivstoff til skip og båter. En annen betydelig produktgruppe er råvarer i industrien, mens maling og lakk utgjør de største volumene blant husholdningsprodukter som inneholder helse- og miljøfarlige stoffer.

Artikkelen leses på ssb.no

<< Gå tilbake