Arbeidstakerne rett til å varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen
Skrevet av: Bent Bentsen, publisert 03.09.2008

Varslingsreglene er et skritt i riktig retning, men de er ikke fullkomne, konstaterer Henning Jakhelln, professor ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo.

Arbeidsmiljø.no har en artikkel som belyser de utfordringer en arbeidstaker kan stå over for når kritikkverdige forhold skal varsles.

Artikkelen leses her

<< Gå tilbake