Her flyter kvikksølvet fritt på oljeplattformen
Skrevet av: ASLE HANSEN , publisert 01.03.2009

Alvorlig miljøgift «Kvikksølv er en av de farligste miljøgiftene og utgjør en trussel for miljøet og menneskers helse» Å redusere utslipp er derfor høyt prioritert fra SFTs side, sier assisterende avdelingsdirektør Anne Mari Opheim i kjemikalieavdelingen i SFT til Dagbladet.no.

Les hele artikkelen på dagbladet.no

<< Gå tilbake