Bedre tilrettelegging og tettere oppfølging av sykmeldte
Skrevet av: arbeidstilsynet.no, publisert 05.07.2008

Arbeidstilsynet har utarbeidet en ny faktaside om de nye sykefraværsreglene som trådte i kraft 1. mars. I samarbeid med NAV og arbeidslivets parter har vi i tillegg laget en ny publikasjon som gir en god oversikt over de nye lovreglene.

Faktasiden tar for seg innholdet i det nye regelverket med særlig vekt på tilrettelegging og arbeidsgivers plikter. En finner også informasjon om hva oppfølgingsplanen skal inneholde.

Puplikasjonen leses på arbeidstilsynet.no

<< Gå tilbake