Nevropsykologisk testing av arbeidstakere
Skrevet av: , publisert 20.05.2009

Mange arbeidstakere er utsatt for eksponeringer som kan gi yrkessykdommer eller yrkesskader, blant annet er mange utsatt for løsemidler som kan skade nervesystemet. Nevropsykologiske undersøkelser anvendes ofte i slike saker.

Artikkelen leses her

<< Gå tilbake