STAMI si årlege laboratorieprøving for løysemiddelbestemmingar
Skrevet av: Frode , publisert 22.11.2007

Som referanselaboratorium for arbeidsmiljøanalysar i Noreg gjer STAMI årlege vurderingar av kommersielle og industrielle laboratoria som tilbyr arbeidsmiljøanalysar. Årets rapport om bestemming av løysemidler finns no tilgjengeleg.  

<span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 10pt">Det finst inga offentleg godkjenningsordning for kommersielle og industrielle laboratoria som tilbyr arbeidsmilj&oslash;analysar. Direktoratet for Arbeidstilsynet oppmodar derfor om frivillig deltaking i eit kvalitetssikringssprogram i regi av Statens arbeidsmilj&oslash;institutt som omfattar gjennomf&oslash;ring av samanliknande laboratoriepr&oslash;vinger ein gong pr &aring;r. </span><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 10pt">Tre finske, eitt svensk og fire norske laboratoria har motteke pr&oslash;var i &aring;rets runde for l&oslash;ysemiddelbestemming. Pr&oslash;vane inneheld forskjellige l&oslash;ysemidlar i kjende mengder, og det gjerast b&aring;de kvalitativ og kvantitativ bestemming. Pr&oslash;veserien som bestod av kullr&oslash;yr og diffusjonspr&oslash;vetakarar blei tillaga ved STAMI, Avdeling for kjemisk og biologisk arbeidsmilj&oslash; - som ogs&aring; har arbeida med resultata. </span><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 10pt">Alle laboratoria har levert svar. Alle har, etter oppsette kriterium, f&aring;tt resultata sine akseptert og seks av desse tilfredstillar krava til klassifisering bra. </span><p style="margin-bottom: 0pt; background: white"><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 10pt"><a href="http://www.stami.no/?module=Files;action=File.getFile;ID=1450" target="_blank"><span style="color: #1b44a0">Les meir og last ned rapporten her:</span></a></span></p><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 10pt"><span style="color: #1b44a0"><font color="#000000"></font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><a href="http://www.stami.no/"><font face="Times New Roman" size="3" color="#800080">http://www.stami.no</font></a></p>STAMI-rapport nr.2, &aring;rgang 7 2006<br />Kvalitetssikring av arbeidsmilj&oslash;analysar.<br />Samanliknande laboratoriepr&oslash;vingar.<br />Runde 39. L&oslash;ysemidlar</span></span> <p style="margin-bottom: 0pt; background: white"><a href="http://www.stami.no/"><font face="Times New Roman" size="3" color="#800080"></font></a></p>
<< Gå tilbake