Nektes kjemikalieinformasjon
Skrevet av: FRANK HAUGSBØ og HALLGEIR VÅGENES ( VG 19.02.2007) , publisert 19.02.2007
Legene vil vite alt om stoffene yrkesskadede pasienter er blitt eksponert for. Det får de ikke tilgang til. De blir hemmet i arbeidet med å utrede yrkesskader.
<p><font size="2">Dette er et eksempel p&aring; at forretningshemmeligheter settes foran hensynet til liv og helse, sier avdelingsoverlege Tor B. Aasen ved Yrkesmedisinskavdeling ved Haukeland Universitetssykehus til VG.</font></p><p><font size="2">F&oslash;r jul s&oslash;kte ledelsen ved avdelingen det statlige Produktregisteret om tilgang til detaljerte opplysninger om sammensetningen i flere kjemikalier. Anmodningen ble avsl&aring;tt. Taushetsbelagt Produkttilsynet begrunner avslaget med at opplysningene er taushetsbelagte, og at sykehuset ikke har lovhjemmel for &aring; kunne hente ut slike opplysninger fra registeret. </font></p><p><font size="2">Aasen er frustrert og oppgitt over at de nektes denne informasjonen. Vi har mange saker, ikke minst n&aring;r det gjelder unders&oslash;kelser av tidligere oljearbeidere, der vi har behov for disse opplysningene, sier Aasen.<br /><br />Ved sykehuset har legene ogs&aring; et p&aring;g&aring;ende behov for &aring; f&aring; vite fullstendig komponentinnhold i forbindelse med allergiutredninger, fordi disse stoffene ofte er tilsatt i sm&aring; mengder som ikke er opplysningspliktige. Det samme gjelder kreftfremkallende stoffer, sier Aasen. Overlegen sier at arbeidet med &aring; utrede yrkesskadede pasienter blir vanskeligere n&aring;r de ikke f&aring;r vite hva pasientene har v&aelig;rt eksponert for. Det gj&oslash;r det mer tungvint, fordi vi i praksis blir n&oslash;dt til &aring; g&aring; til hver enkelt produsent. Det tar tid, og det er heller<br />ikke alltid vi f&aring;r hjelp hos produsentene, sier han. </font></p><p><font size="2">I dag har blant annet Arbeidstilsynet og Statens arbeidsmilj&oslash;institutt (STAMI)&nbsp; adgang til &aring; hente ut detaljerte sammensetningsopplysninger fra Produktregisteret. Innhenting av taushetsbelagt informasjon om kjemikalieinnhold via instanser som Arbeidstilsynet eller STAMI er en tidkrevende og tung prosess, skriver Aasen i et brev til Produktregisteret. Ved de arbeidsmedisinske avdelingene p&aring; Haukeland og ved Sykehuset Telemark i Skien unders&oslash;kes n&aring; en rekke tidligere ansatte p&aring; Ekofisk-feltet som har p&aring;dratt seg helseskader etter &aring;&nbsp;ha arbeidet med giftige stoffer i en &aring;rrekke.</font></p>
<< Gå tilbake