Hugdahls Stroop Test anvendt på menn i manuelle yrker
Skrevet av: sture bye , publisert 19.01.2009

Menn med manuelt arbeid, som mekanikere, produksjonsarbeidere i industri og håndverkere, eksponeres ofte for stoffer som kan påvirke nervesystemet. Eventuelle effekter på nervesystemet er gjerne små. Med små effekter er det ekstra viktig at normene som anvendes er adekvate.

Artikkelen leses på Stami puplikasjoner

 

 

<< Gå tilbake