Mindre løsemidler i maling og lakk
Skrevet av: SFT -Overingeniør Monika Lahti,, publisert 19.01.2009

Nye krav fra 1. januar 2007 gir reduserte utslipp av flyktige organiske forbindelser (VOC) fra maling og lakk. For mye slike organiske løsemidler i inneluften kan være helseskadelig.

les artikkelen på sft.no

<< Gå tilbake