Flere hundre virksomheter må bedre egen sikkerhet!
Skrevet av: , publisert 07.05.2009
I april gjennomførte tilsynsetatene rundt 900 tilsyn på en rekke virksomheter i Norge. Resultatene viser at 334 av de 561 besøkte små og mellomstore virksomhetene ikke har kartlagt farer og potensielle problemer godt nok.

les rapporten her

<< Gå tilbake