Kvalitetssikring av arbeidsmiljøanalyser
Skrevet av: Bent Bentsen, publisert 19.01.2009

Som referanselaboratorium for arbeidsmiljøanalyser i Norge foretar STAMI årlige vurderinger av kommersielle og industrielle laboratorier som tilbyr arbeidsmiljøanalyser. Årets rapport vedrørende bestemmelse av løsemidler i luft foreligger nå.

Artikkelen med årets rapport leses på stami.no

<< Gå tilbake