Skal tilfeldigheter råde som rettsikkerhet
Skrevet av: Oddvar Petersen , publisert 19.01.2009

Arbeidsmiljøskaddes Landsforening opplever en stadig økning i henvendelser fra personer som opplever problemer i forbindelse med trygdesaker.

Problemene går i hovedsak ut på at rådgivende leger har andre oppfatninger enn den kliniske spesialisthelsetjenesten når det gjelder diagnoser og årsakssammenheng i yrkesskadesaker.

<p><font size="2">Dette sl&aring;r jo selvf&oslash;lgelig beina under den rettsikkerheten man forventer blir ivaretatt ved slik saksbehandling. Likes&aring; er det ikke uvanlig at disse personene opplever at r&aring;dgivende leger setter ned spesialisthelsetjenestens anbefalte varige medisinsk invaliditetsgrad, selv om denne er referert til invaliditetstabellens paragrafer. I alt for mange tilfeller er det store sprik, noe som f&aring;r &oslash;konomiske konsekvenser for den skadde, ikke bare n&aring;r det gjelder menerstatninger fra det offentlige, men ogs&aring; i forsikringsoppgj&oslash;r.</font></p><p><font size="2">A.L.F ser meget positivt p&aring; at Norsk Trygdemedisinsk Forening (NTMF) n&aring; retter kritikk mot manglende oppl&aelig;ringsansvar fra tidl. Rikstrygdeverket, og tar skjeen i egne hender og organiserer et eget oppl&aelig;ringstilbud.</font></p><p><font size="2">Et enstemmig hovedstyre i Arbeidsmilj&oslash;skaddes Landsforening uttrykker ogs&aring; stor misn&oslash;ye med &quot;monopolet&quot; de arbeidsmedisinske avdelingene her i landet har n&aring;r det gjelder spesialisterkl&aelig;ringer i yrkesskadesaker. Eldgamle retningslinjer fra det offentlige blir fortsatt ivaretatt, og g&aring;r ut p&aring; at i yrkesskadesaker er det kun uttalelser disse avdelingene som det skal legges vekt p&aring;. Dette er en sak som vi lover &aring; komme tilbake til i neste nummer av &quot;Syndrom&quot; </font></p><p><font size="2"><em>I et intervju i &quot;Dagens Medisin&quot; nr. 19 torsdag 9. november, uttaler r&aring;dgivende overlege Dag Brekke at r&aring;dgivende leger st&aring;r ovenfor et ikke-tilbud fra ansvarlige myndigheter.</em></font></p><p><font size="2">-NAV m&aring; ta alvorlig at de har en h&oslash;ykompetent gruppe i systemet. N&aring; har vi mast og mast for &aring; f&aring; plassert r&aring;dgivende overleger i en organisasjonssammenheng hvor de kan fungere.Her er det tilfeldighetene som r&aring;der. Dette g&aring;r utover hvordan legene blir brukt, og det g&aring;r utover tilgjengelig medisinsk faglighet for saksbehandlingen. Vi ser at saksbehandlere ofte opptrer som &quot;leger&quot;, og da blir beslutninger og vurderinger deretter. Dette g&aring;r p&aring; rettsikkerheten l&oslash;s, sier <strong>Dag Brekke</strong>,R&aring;dgivende overlege og leder i Norsk Trygdemedisinsk Forening (NTMF).</font></p><p><font size="2">- Rikstrygdeverket har beveget seg bort fra &aring; ta oppl&aelig;rings-ansvar. Nyansatte leger f&aring;r ikke systematisk oppl&aelig;ring i etatens regi. Verken NAV eller AETAT arrangerer oppl&aelig;ring som har medisinske perspektiver. I praksis er dette et <strong>ikke-tilbud.</strong></font></p><p><font size="2">Av den grunn har vi i NTMF sett oss n&oslash;dt til &aring; organisere et oppl&aelig;ringstilbud, avslutter Brekke. </font></p><p><font size="2"></font></p><p><font size="2"></font></p>
<< Gå tilbake