Hemmelig informasjon
Skrevet av: FRANK HAUGSBØ og HALLGEIR VÅGENES ( VG 19.02.2007), publisert 19.02.2007

Det norske Produktregisteret inneholder store mengder taushetsbelagt informasjon.

Alle som omsetter merkepliktige kjemikalier i en mengde på over 100 kilo i Norge i året, er pålagt å registrere alle detaljer om produktets
sammensetning i Produktregisteret. Dette innebærer at Produktregisteret i tillegg til opplysningspliktig informasjon, også inneholder store mengder forretningshemmeligheter, opplyser fagsjef Jan Kraft i Produktregisteret til VG.
Ifølge Kraft er adgangen til beskyttelsesgraderte opplysninger derfor begrenset til offentlige instanser som Arbeidstilsynet, Statens
Forurensingstilsyn, Folkehelseinstituttet, Statens arbeidsmiljøinstitutt, Giftinformasjonen og Petroleumstilsynet.

 

<< Gå tilbake