Samhandlingsreformen, «Rett behandling — på rett sted — til rett tid
Skrevet av: , publisert 19.06.2009

I dag la regjeringen fram stortingsmeldingen om samhandlingsreformen, en reform av helsevesent. Både sykehusene og kommunens tjenester blir gjort om på.

De første endringene skal etter planen tre i kraft fra 2012

St.meld. nr. 47 Samhandlingsreformen -Rett behandling - på rett sted - til rett tid

<< Gå tilbake