STAMI forsker på toksiske effekter av eksponering for nanomaterialer
Skrevet av: , publisert 30.06.2011

Nanoteknologi er teknologien som lager, anvender og markedsfører objekter i nanoskala. Såkalte nanomaterialer. Nanomaterialer har mange gode egenskaper og derfor brukes i veldig mange produkter innen elektronikk, kosmetikk, sport, bygg og ikke minst medisin.

les mer på stami.no

<< Gå tilbake