Mange rapporterer om arbeidsrelaterte helseplager
Skrevet av: NOA (Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse), publisert 14.12.2007

En rapport fra Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse (NOA) viser at helsen blant norske arbeidstakere i større grad enn i EU påvirkes av arbeidet. Andelen som rapporterer fravær grunnet helseplager, er også høyere i Norge enn i EU generelt.

Artikkelen leses på arbeidstilsynet.no

<< Gå tilbake