Slik blir du flådd i forsikringsoppgjør ?
Skrevet av: , publisert 31.05.2010
-Førstemann til legetrikset

Siden det er så stor forskjell på legenes vurderinger, sender forsikringsselskapet deg til en «forsikringsvennlig» lege tidligst mulig, for når du senere tar advokat vil advokaten råde deg til å nekte framstilling for denne legen. Når forsikringsselskapet lykkes med dette trikset, kan du riktignok finne en annen lege senere for revurdering, men det viser seg vanskelig å rokke vedspesialistvurderinger som ligger på saken fra før.

<p>&nbsp;</p><p><strong>2. Rehabiliteringstrikset</strong></p><p>Forsikringsselskapet har ofte problemer med &aring; bruke legetrikset som er nevnt ovenfor, fordi det gjerne m&aring; g&aring; et par &aring;r f&oslash;r en skade kan vurderes, for eksempel ved skader som f&oslash;lge av nakkesleng. Du blir i stedet sendt til unders&oslash;kelse p&aring; et tidlig stadium i s&aring;kalt rehabiliteringshensikt. Det blir hevdet at noen av de aktuelle legene bidrar lite med rehabilitering, men i stedet journalf&oslash;rer om det er nevrologiske funn eller r&oslash;ntgenfunn. Funn som andre leger senere eventuelt gj&oslash;r kan da ikke skyldes skaden. Det skal ikke skrives legeerkl&aelig;ring fra rehabiliteringsunders&oslash;kelse, men i stedet skrives det en journal som er til forveksling lik en legeerkl&aelig;ring. Denne journalen kan forsikringsselskapet bruke som grunnlag for &aring; avsl&aring; ditt krav.</p><p><strong>3. Kj&oslash;pe legeerkl&aelig;ringtrikset</strong></p><p>Forsikringsselskapene bruker leger som er restriktive ved vurdering av noen skadetyper. De henviser skadelidte i betydelig omfang til legene og betaler hundretusener av kroner til enkelte leger i honorarer. N&aring;r oppdragsmengden blir en stabil og omfattende inntektskilde for legene, mener mange skadelidt advokater at legene ikke avgir n&oslash;ytrale vurderinger men blir lojale motforsikringsselskapet. Erkl&aelig;ringene kan v&aelig;re korte, si halvannen side, og munne ut i en standardformulering om lav invaliditets og uf&oslash;regrad. N&aring;r en slik erkl&aelig;ring koster mellom 10.000 og 15.000 kroner har forsikringsselskapet ikke betalt for utredningen, som er minimal, men for en konklusjon som kan gj&oslash;re erstatningsoppgj&oslash;ret billig.</p><p><strong>4. R&aring;dgivende lege-trikset</strong></p><p>N&aring;r det er legeerkl&aelig;ring p&aring; saken som forsikringsselskapet ikke liker, innhentes det erkl&aelig;ring fra forsikringsselskapets r&aring;dgivende lege. R&aring;dgivende leges erkl&aelig;ring sendes til din advokat hvis den er som &oslash;nsket, for &aring; begrunne krav om ny spesialistutredning eller lavt oppgj&oslash;r. Men hvis erkl&aelig;ringen g&aring;r i din fav&oslash;r kan den havne i saksmappa uten at du f&aring;r vite at den er innhentet.</p><p><strong>5. Henvisningstrikset</strong></p><p>N&aring;r r&aring;dgivende lege for forsikringsselskapet jobber ved et sykehus har det forekommet at legen gir forslag til forsikringsselskapet underh&aring;nden, og f&oslash;yd til at hvis skadelidte blir henvist til sykehuset vil det bli skrevet ny erkl&aelig;ring. P&aring; den m&aring;ten vil det v&aelig;re gitt p&aring; forh&aring;nd at du f&aring;r en negativ vurdering hos lege, uten at du har noen anelse om det.</p><p><em>Kilde: </em><em>Lars Olav Sk&aring;rberg </em><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong></p><p><strong>Artikkel&nbsp; i Syndrom nr:1 &aring;r 2002</strong></p>
<< Gå tilbake